New Pin Song

NyimboZote - Vi söker Ekonomiassistent med placeringsort på vårt huvudkontor i Norrköping

 NyimboZote - Vi söker Ekobnomiassistent med placeringsort på vårt huvubdkontor i NorrköpingTjänstenx är ett vikariat mellan 1/1 – 31/12 med stora möxjligheter till fast anstälxlning

FF-Fastightxsservice AB forsätter att expxndera och vi harx haft en god tillväxt sedan 1976 och är i dag verksamm på 26 orter med ca 160 medarxbetare i syd och Mellnsxverige. FF-Fastighetssrvice AB är ett företxg som tillhanahxåller tjänster inom fastighetsförvaltning

Vi söker dg som är ekonomiassxistent och har redoxvisningcgskunskaper. Du kommxer xatt självstänxdigt sköta rexovisning, moms och skattedexklxarationer för ett mindvre bolag.

I arbetsuppxgifterna ingår även nsvar för knd och leverantxörsreskontran.

Har du tidixgare jobbat med löer är dxet meriterxande men inte ngot krav.

No comments